Artykuły

Świadomość

Christian.
"Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem."

Carl Gustav Jung

Wszystko to, co wydarza się w naszym życiu, ma swój sens. Choroby, wypadki, przykre zdarzenia nie są błędem natury, złym losem, karmą lub pechem. Stanowią optymalne rozwiązanie naszego umysłu, by utrzymać organizm przy życiu, by mógł on przetrwać w rzeczywistości, którą stworzyliśmy i o której myślimy, że musimy w niej żyć. Jeśli stworzyliśmy sobie nieznośne życie, nie oczekujmy że nasze ciało tego nie zarejestruje i pozostanie zdrowe. Nasz umysł nigdy się nie myli i nie pracuje bez potrzeby, zawsze wybiera doskonałe rozwiązanie. Czasem jest nim choroba. Każda dolegliwość i niedogodność daje nam możliwość  świadomego przeorientowania samego siebie i stworzenia nowego jakościowo życia. Problemy powinny być przez nas traktowane jako  nasz atut, sprzymierzeniec. Są po prostu lampką alarmową, która sygnalizuje nam: „reaguj, przestać tego nie widzieć!”.

Coaching świadomości  pozwala w nowy, konstruktywny sposób patrzeć na swe doświadczenia. Pomaga zrozumieć, w jaki sposób tworzymy swe życie i  kim naprawdę jesteśmy. Umożliwia on przejście na wyższy poziom świadomości i  zrozumienie mechanizmu powstawania oraz sensu przeżywania naszych doświadczeń, a przede wszystkim ukrytego w nich przesłania dla nas. Świadomość przyczyn  zdarzeń – czyli tego, jaki pierwotny wzorzec w naszym wnętrzu  wywołał nasze wyzwania – jest niezbędna do uruchomienia naszych systemów autonaprawczych, w tym tzw. „wewnętrznego lekarza”.

Środki farmakologiczne i terapie lecznicze łagodzą dolegliwości. Nie są jednak w stanie dosięgnąć źródła choroby, pierwotnego konfliktu, które są przeważnie zakorzenione głęboko w naszej psychice. Bez zrozumienia przyczyny dysfunkcji w naszym życiu nie ma możliwości definitywnego z niej wyjścia. W trakcie procesu coachingu świadomości możliwe jest dotarcie do tych miejsc w naszym wnętrzu, gdzie dana praprzyczyna (ujmując to obrazowo – rodzaj zwarcia)  powstała. Pozwala ją usunąć i na nowo uruchomić pierwotną harmonię  w człowieku.

W pracy, w relacjach międzyludzkich i partnerskich, a nawet w tym co nazywamy naszym „charakterem” powielamy nieświadome wzory, które przyciągają do nas ludzi i wydarzenia adekwatne do naszych wewnętrznych schematów (programów). Uświadomienie ich sobie, tego co faktycznie w nas jest, jest pierwszym, jednocześnie jednak kwantowym skokiem w kierunku nowego, szczęśliwego i zdrowego życia.

Zyskujemy nową świadomość siebie, która natychmiast uruchamia nasze indywidualne systemy autonaprawcze (tzw. „wewnętrznego lekarza”). Zaczynamy realizować nasze ukryte i dotąd zablokowane potencjały. Nasza percepcja rzeczywistości i zdolność jej kreowania podobna jest do obrazu góry lodowej –  ledwo ogarniamy 1/10 tego, co rzeczywiste lub możliwe, reszty naszych możliwości nawet nie przeczuwamy …

Niezmienne dla wszystkich prawo brzmi: „Wedle waszej wiary dziać się  wam będzie.”  Niestety, bardzo często lub wręcz przeważnie nigdy nie jesteśmy świadomi, co tak rzeczywiście składa się na „naszą wiarę”. Pod pojęciem wiary mam na myśli nie tylko przekonania świadome, ale również to, czego nie jesteśmy świadomi na swój temat.

Co ukrywam więc w swej głębi, w swej nieświadomości?  Moje życie mi to pokazuje, wszak „jak wewnątrz, tak na zewnątrz”. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego, czego doświadczamy, możemy to zmienić. Jestem głęboko przekonana, że człowiek ma prawo i możliwość, a nawet obowiązek wychodzenia poza wszelkie ograniczenia … aż do punktu w którym sobie uprzytomni, że sam stworzył i te prawa, i możliwości, i ograniczenia, i obowiązki. A wtedy……?!

A to już temat na inną opowieść…

Uwaga: proces ten może stanowić uzupełnienie konwencjonalnego leczenia i doskonale je wzbogaca. Oznacza to, że nigdy go nie zastępuje. Coaching świadomości bazuje na holistycznej wiedzy o człowieku i absolutnie nie zajmuje się diagnozowaniem chorób, ani ich leczeniem w konwencjonalnym rozumieniu. Jest to jednak proces, którego siła oddziaływania jest ogromna, a pozytywne efekty niekiedy trudne do racjonalnego wyjaśnienia.

Brak produktów w koszyku.